СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ГИМНАЗИЈЕ
У гимназијама се ученици припремају за даље школовање на факултетима или високим школама струковних студија.

Гимназије пружају широко опште образовање. Школовање траје четири године - за то време могу се открити или развити интересовања за одређене области. Одлазак у гимназију омогућава да се преиспита одлука, да се стекну различита знања и искуства, а тиме и да се донесе зрелија одлука.

Постоје следећи типови гимназија:
1. ГИМНАЗИЈА СА СМЕРОВИМА
Друштвено-језички смер:
преовлађују страни језици и садржаји друштвених наука (матерњи језик и књижевност, историја, историја уметности, филозофија, социологија, психологија).

Природно-математички смер:
већи број часова посвећен је предметима природних наука (математици, физици, хемији, биологији, информатици).

Смерови у гимназији пружају знања и припремају за упис одговарајућих факултета или високих школа - на пример, друштвено - језички смер за упис филозофског, филолошког, правног факултета, факултета политичких наука ..., природно - математички смер за упис нпр. електротехничког, машинског, биолошког и хемијског факултета, високих техничких школа ...

2. ГИМНАЗИЈА ОПШТЕГ ТИПА
Гимназија општег типа је "на пола пута" између природно-математичког и друштвено-језичког смера: приближно подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука. Ученици којима добро иду како природни предмети, тако и језици и друштвени предмети, могу размислити о гимназији општег типа - посебно ако за сада не могу да се определе да ли их више интересује природно-математичка или друштвено-језичка област.

Овај тип гимназије пружа предзнања за припрему различитих пријемних испита. Нпр., ако је неко неодлучан између студија историје или медицине, у гимназији општег типа имаће прилике да стекне довољно предзнања како из историје, тако и из хемије и биологије.

3. ВОЈНА ГИМНАЗИЈА
Војна гимназија припрема ученике за наставак школовања на војним академијама. Ученици стичу општа знања од значаја за студије на Војној академији. Посвећује се пажња развоју мотивације, као и етичких особина личности неопходних за позив професионалног официра.

Сви ученици станују у Интернату Војне гимназије и носе цивилну одећу коју им обезбеђује школа.

4. ГИМНАЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА
- Филолошка гимназија
- Математичка гимназија
- Гимназија за ученике са
  посебним способностима за
  физику
- Гимназија за спортисте

Гимназије за ученике са посебним способностима, као и одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, имају посебан пријемни испит. О томе можеш детаљније прочитати у Конкурсу за упис у средњу школу, брошури у издању Просветног прегледа
.
Не заборави! Гимназија не оспособљава ни за једно занимање.
Ако се после гимназије не заврши факултет или висока школа струковних студија, тешко је запослити се без додатне квалификације - неког додатног курса и одговарајуће дипломе.

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Средње стручне школе оспособљавају за рад (дакле, оспособљавају за занимања), али дају и могућност за наставак школовања на високим школама и факултетима. Школовање у њима траје три или четири године, у зависности од образовног профила који се упише. Сваки образовни профил изучава се према програму којим се стичу знања и вештине који су потребни за обављање послова у једном или више сродних занимања.

Ако желиш:

да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил
да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи или за гимназију
прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи.
ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОХОДНОСТИ
После четворогодишњег образовног профила постоји директна проходност за упис на факултете и високе школе струковних студија - не захтева се полагање допунских испита, већ је довољно положити пријемни испит.
Имај у виду да поједине установе високог образовања захтевају одређено средње образовање као предуслов за упис. Услове за упис појединих факултета и високих школа можеш проверити на сајту хттп://пријемни.инфостуд.цом и у информаторима Просветног прегледа.
После трогодишњег образовног профила не постоји директна проходност за упис факултета и високих школа струковних студија. У неким случајевима постоји проходност за упис одговарајуће високе школе струковних студија. На пример, после завршене угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, уписати Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду. За упис других високих школа и факултета требало би положити разлику испита трогодишњег и четворогодишњег профила и ванредно завршити четврту годину (ванредно школовање, за разлику од редовног, није бесплатно).

СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
Уметничке школе оспособљавају за рад у уметничким занимањима и припремају за даље школовање. Трају три или четири године. У уметничке школе се уписују ученици са израженим уметничким склоностима и талентом.

Средње уметничке школе су:

музичке школе и Школа за музичке таленте у Ћуприји
балетске школе
уметничке школе ликовне области:
- дизајн
- уметнички занати
За упис у уметничке школе полаже се пријемни испит који се састоји из два дела:

провера одговарајућих знања стечених током претходног школовања и посебних способности и вештина (талента за ту уметност)
писани тест из матерњег језика и математике (то је, заправо, завршни испит који полажу сви ученици који завршавају основне школе); полаже се у јуну.
После завршене средње уметничке школе постоји директна проходност* за упис на уметничке струковне студије, факултете уметности и остале факултете и високе школе где се може конкурисати после четворогодишњег средњег образовања, без обзира на врсту завршене школе.

* Директна проходност значи да је за упис довољно положити пријемни испит - није потребно претходно полагање допунских испита.

Поставио на блоггер психолог школе Милош Ћулибрк

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.

Вежбе за правилан изговор гласа Љ   Драги моји ученици, У овом тексту ћу писати о вежбама за глас Љ, начину на који можете да веж...